Devitalizace růstové zóny

za pomoci elektrokauteru