top of page

Aktuality a články

RSS Feed

Očkování malých domácích zvířat


Vakcinace malých domácích zvířat

Na základě četných dotazů ohledně očkování jsem se rozhodl napsat následující stať. Vědom si toho, že tento příspěvek budou číst i majitelé zvířat nemající zájem studovat danou problematiku podrobněji, omezím se pouze na konstatování hlavních zásad, které je vhodné při očkování dodržet. Rovněž se zaměřím pouze na zvířata u nás běžně chovaná.

Hlavní zásady očkování psů

1. Nevakcinovat dříve než v 6ti týdnech věku. V současných celkem příznivých nákazových podmínkách považujeme za optimální začínat vakcinaci v 8 týdnech věku a to vakcínami určenými speciálně pro tuto věkovou kategorii.

2. Každou primovakcinaci (očkování, při kterém je vakcína proti dané chorobě či chorobám použita poprvé v životě zvířete) je nutné opakovat. Nejvhodnější interval pro revakcinaci (přeočkování) je 2-4 týdny. Vyjímkou je pouze vakcinace proti vzteklině a živá vakcína proti kompexu psincového kašle - Bronchi Shield III

3. Poslední vakcinace z úvodní série musí být provedena ve věku vyšším než 3 měsíce. U retrívrů, dobrmanů a rotweilerů se doporučuje dokonce v 18- 20 týdnech věku.

4. Revakcinace nesmí být provedena v intervalu kratším než 14 dní

5. Březí feny je vhodné vakcinovat pouze inaktivovanými vakcínami.

6. Vzteklina by neměla být vakcinována před třetím měsícem věku. Očkování vztekliny je pro psy od 6 měsíců stáří povinné a přeočkování je povinné každoročně (bez ohledu na dobu účinnosti vakcíny).

7. Proti většině chorob je vhodné očkovat každoročně a to i starší psy. Tyto zásady platí také pro kočky, s tím rozdílem, že vhodný věk pro započetí vakcinace je 10 týdnů. Očkování proti vzteklině není u koček povinné. Vzhledem k možnosti nakažení je ovšem aktuálnější než u psů. Králíky očkujeme proti myxomatóze od čtyř a proti moru králíků od 5-6 týdnů věku (dle údajů výrobce vakcíny). Fretky očkujeme od zpravidla od 3 měsíců věku.

Na závěr bych rád podal výčet chorob proti nimž lze vakcinovat na trhu běžně dostupnými komerčními vakcínami

pes: psinka, parvoviróza, virová hepatitida, virová laryngotracheitida, bordetelóza, parainfluensa typ 2 ( poslední tři onemocnění patří do tzv. komplexu psincového kašle), leptospiróza, koronaviróza, lymská borelióza, vzteklina

kočka: panleukopenie ("kočičí mor"), herpesviróza, kaliciviróza, virová leukóza, vzteklina

králík: myxomatóza, mor králíků, pasterelóza

fretka: psinka, vzteklina

Doporučené články
Další články
Vyhledávejte podle témat

Pondělí až Pátek   9:00-20:00

Sobota  9:00-15:00, po 15:00 pouze objednaní
Neděle a svátky     15:00-19:00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
RSS Feed
bottom of page