top of page

Aktuality a články

RSS Feed

Očkování malých domácích zvířat


Na základě četných dotazů ohledně očkování jsem se rozhodl napsat následující stať. Vědom si toho, že tento příspěvek budou číst i majitelé zvířat nemající zájem studovat danou problematiku podrobněji, omezím se pouze na konstatování hlavních zásad, které je vhodné při očkování dodržet. Rovněž se zaměřím pouze na zvířata u nás běžně chovaná.

Hlavní zásady očkování psů

1. Nevakcinovat dříve než v 6ti týdnech věku. V současných celkem příznivých nákazových podmínkách považujeme za optimální začínat vakcinaci v 8 týdnech věku a to vakcínami určenými speciálně pro tuto věkovou kategorii.

2. Každou primovakcinaci (očkování, při kterém je vakcína proti dané chorobě či chorobám použita poprvé v životě zvířete) je nutné opakovat. Nejvhodnější interval pro revakcinaci (přeočkování) je 2-4 týdny. Vyjímkou je pouze vakcinace proti vzteklině a živá vakcína proti kompexu psincového kašle - Bronchi Shield III

3. Poslední vakcinace z úvodní série musí být provedena ve věku vyšším než 3 měsíce. U retrívrů, dobrmanů a rotweilerů se doporučuje dokonce v 18- 20 týdnech věku.

4. Revakcinace nesmí být provedena v intervalu kratším než 14 dní

5. Březí feny je vhodné vakcinovat pouze inaktivovanými vakcínami.

6. Vzteklina by neměla být vakcinována před třetím měsícem věku. Očkování vztekliny je pro psy od 6 měsíců stáří povinné a přeočkování je povinné každoročně (bez ohledu na dobu účinnosti vakcíny).

7. Proti většině chorob je vhodné očkovat každoročně a to i starší psy. Tyto zásady platí také pro kočky, s tím rozdílem, že vhodný věk pro započetí vakcinace je 10 týdnů. Očkování proti vzteklině není u koček povinné. Vzhledem k možnosti nakažení je ovšem aktuálnější než u psů. Králíky očkujeme proti myxomatóze od čtyř a proti moru králíků od 5-6 týdnů věku (dle údajů výrobce vakcíny). Fretky očkujeme od zpravidla od 3 měsíců věku.

Na závěr bych rád podal výčet chorob proti nimž lze vakcinovat na trhu běžně dostupnými komerčními vakcínami

pes: psinka, parvoviróza, virová hepatitida, virová laryngotracheitida, bordetelóza, parainfluensa typ 2 ( poslední tři onemocnění patří do tzv. komplexu psincového kašle), leptospiróza, koronaviróza, lymská borelióza, vzteklina

kočka: panleukopenie ("kočičí mor"), herpesviróza, kaliciviróza, virová leukóza, vzteklina

králík: myxomatóza, mor králíků, pasterelóza

fretka: psinka, vzteklina

Doporučené články
Další články
Vyhledávejte podle témat

Pondělí až Pátek   9:00-20:00

Sobota  9:00-15:00
Neděle a svátky     15:00-19:00

z kapacitních důvodů ošetřujeme pouze objednané pacienty

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
RSS Feed
bottom of page