top of page

Aktuality a články

RSS Feed

Nový pomocník při chirurgii měkkých tkání


Na naši kliniku jsme zakoupili přístroj Caiman Lektrafuse od firmy B.Braun-Aesculap. Dokáže rychle "svařit" cévy až do průměru 7 mm a v případě potřeby je mezi sváry i oddělit. Není tedy nutné cévu nejprve dvakrát podvázat a mezi podvazy přestřihnout. Ušetří se tím operační čas a v těle pacienta zůstává méně cizorodého (šicího) materiálu.


Nezanedbatelnou výhodou je také snazší provedení zákroku v hůře přístupných místech a tudíž možnost udělat menší operační ránu. Dalším profitem je pak menší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescence po zákroku. Přes poměrně vysokou cenu přístroje a nástrojů je navýšení ceny za zákrok pouze v řádu stokorun mj. i proto, že dochází k významné úspoře drahého šicího materiálu. Typickými indikacemi pro použití jsou kastrace samic i samců, splenektomie (odnětí sleziny), enterektomie (odstranění části střeva) apod.

Doporučené články
Další články
Vyhledávejte podle témat

Pondělí až Pátek   9:00-20:00

Sobota  9:00-15:00
Neděle a svátky     15:00-19:00

z kapacitních důvodů ošetřujeme pouze objednané pacienty

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
RSS Feed
bottom of page