Veterinární anesteziologie

Pacienty uspáváme nejšetrnějším možným způsobem. Používáme primárně inhalační anestezií Isofluranem s řízenou ventilací a komplexním monitoringem.