Dermatologie

Veterinární dermatologie řeší diagnostiku a terapii onemocnění kůže zvířat.

Diagnostika a klasické příklady