top of page

Ultrasonografie

Sonografie (ultrasonografie) je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Typicky se používají piezoelektrické sondy o frekvencích 2-18 MHz.

Sono-snímky a příznaky onemocnění

Do těla vyšetřovaného pacienta je vysíláno ultrazvukové vlnění vytvářené piezoelektrickým měničem o frekvenci 2-18 MHz a intenzitě maximálně 10 Wm-2. Měkké tkáně se chovají jako tekutina, ultrazvukové vlnění je jen podélné s průměrnou rychlostí 1540 ms-1. Akustická impedance, a tedy i rychlost šíření ultrazvukového vlnění, však není ve všech tkáních zcela stejná, tkáně mají rozdílnou akustickou impedanci. Na rozhraní dvou tkání s odlišnou akustickou impedancí jsou vhodné podmínky pro částečný odraz vlnění. V ideálním případě je plocha rozhraní kolmá na směr šíření ultrazvukového vlnění a odražené vlnění může být registrováno. Aby bylo vůbec možné registrovat odražené vlnění, vysílá se ultrazvuk v mikrosekundových impulzech s opakovací frekvencí řádově 102-103 Hz a registruje se intenzita odražených signálů i doba, za jakou se po vyslání vrátí do senzoru. Protože intenzita ultrazvukového vlnění klesá exponenciálně, je třeba pro dobrou vizualizaci detekovaný signál dále upravit; k tomu se používá zesílení signálu úměrné době, která uplynula od jeho vyslání. Protože vzduch má pro ultrazvukové vlnění velmi vysokou impedanci, je třeba zajistit, aby vlnění procházelo jen vodním prostředím. Obvyklým řešením je důkladné pokrytí povrchu sondy gelem (EKG krém), který zajistí dobrý průchod vlnění do kůže.

sono16.jpg
sono16.jpg
press to zoom
sono15.jpg
sono15.jpg
press to zoom
sono14.jpg
sono14.jpg
press to zoom
sono13.jpg
sono13.jpg
press to zoom
sono12.jpg
sono12.jpg
press to zoom
sono11.jpg
sono11.jpg
press to zoom
sono5.jpg
sono5.jpg
press to zoom
sono6.jpg
sono6.jpg
press to zoom
sono7.jpg
sono7.jpg
press to zoom
sono8.jpg
sono8.jpg
press to zoom
sono9.jpg
sono9.jpg
press to zoom
sono10.jpg
sono10.jpg
press to zoom
sono4.jpg
sono4.jpg
press to zoom
sono3.jpg
sono3.jpg
press to zoom
sono2.jpg
sono2.jpg
press to zoom
sono1.jpg
sono1.jpg
press to zoom
Technické vybavení
press to zoom

Pondělí až Sobota   9:00-20:00
Neděle a svátky     15:00-19:00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
RSS Feed
bottom of page