top of page

Doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc.

veterinární lékař

Doc. MUDr. Jirí Korynta, CSc. působí jako veterinární lékař na naší veterinární klinice

Specializace: oční chirurgie

 

Emeritní přednosta Oční kliniky 2. LF UK Praha Motol

 

četná přednášková, publikační a výzkumná činnost

výuková a grantová činnost v rámci fakulty

specialista na problematiku optiky oka a chirurgii katarakty

práce na prestižních zahraničních a tuzemských klinikách

 

2006 - 2007 Londýn (UK)


2007 - 2010 Edinburgh (UK)

Pondělí až Pátek   9:00-20:00

Sobota  9:00-15:00
Neděle a svátky     15:00-19:00

z kapacitních důvodů ošetřujeme pouze objednané pacienty

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
RSS Feed
bottom of page