as. MVDr. Pavel Kohout, Ph.D.

as. MVDr. Pavel Kohout, Ph.D. působí jako veterinární lékař na naší veterinární klinice

Specializace: ultrasonografie, cytologie, onkologie

 

1992 Graduován MVDr., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, FVL

 

1993 - dosud: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - odborný asistent

 

četná přednášková, výuková, publikační, grantová a výzkumná činnost