top of page

Aktuality a články

RSS Feed

Zánět dělohy – je můj pes v nebezpečí?

S přicházejícím jarem začíná období hárání a spolu s ním zvýšený výskyt zánětů dělohy, tzv. pyometra. V následujících odstavcích si řekneme proč vzniká, jak se projevuje a o možnostech léčby.


Jako pyometra je označován stav, kdy se v důsledku infekčního zánětu hromadí v děloze zánětlivý sekret (hnis). V praxi se však pro zjednodušení používá často i pro celou řadu stadií tohoto onemocnění (např. mukometra – hromadění hlenovitého obsahu v děloze). Pyometra jako taková je stavem, který se z předcházejících mírnějších stavů dříve nebo později s vysokou pravděpodobností vyvine. Je tomu tak proto, že příčinou vzniku pyometry je nestandardní reakce žláz endometria – děložní sliznice – na působení hormonů v průběhu pohlavního cyklu. Podkladem je tedy hormonální dysbalance. Čím více cyklů ("hárání") fena prodělá, tím vyšší je riziko vzniku zánětu dělohy, protože při každém cyklu dochází k otevírání krčku a možnosti průniku bakterií do dělohy, kde mohou způsobit infekci – zánět dělohy.


Typické období pro vznik pyometry je 1-2 měsíce po skončení hárání, může se ale objevit i dříve, či později. Onemocnění je mnohem častější u starších fen, ale nelze ho vyloučit ani u mladých. Nespecifické příznaky zahrnují apatii, slabost, zvracení, průjem, neochotu k pohybu, bolestivost v oblasti břicha, horečku atd. Častým a zejména v úvodu onemocnění často jediným příznakem bývá zvýšené pití a zvýšené močení. Může se objevit i výtok, který majitel někdy bere jako pokračování hárání nebo začátek dalšího. Jakýkoliv z těchto příznaků se může objevit samostatně nebo v kombinaci s dalšími. Jednoduše řečeno - jakákoliv změna celkového zdravotního stavu - obvzláště v typickém období po hárání je důvodem k bezodkladné prohlídce u Vašeho veterináře! Zásadní informací je použití hormonální antikoncepce, která není vhodnou metodou kontroly říje. Pokud byla přesto u vaší feny použita, musíte o tom veterinárního lékaře vyrozumět. Vznik zánětu dělohy totiž patří mezi hlavní nežádoucí účinky. Čím dříve je stav diagnostikován tím větší je šance na úspěšnou léčbu.


Léčba může být buď chirurgická nebo konzervativní. Tyto možnosti však nejsou v rovnováze. Je třeba si uvědomit, že se jedná o terapii záchovnou, neléčená pyometra končí téměř vždy smrtí postižené feny. Konzervativní metoda spočívá v aplikaci antibiotik a léčiv, která pomáhají otevřít krček dělohy a vypudit její obsah. Je indikována pouze u mladých chovných fen s otevřenou formou pyometry (krček je otevřený, sekret může odtékat). Nicméně ani v tomto případě nemusí být konzevativní terapie úspěšná, nese s sebou vysokou míru rizika rekurence a nižší je i šance na zabřeznutí. Preferovanou metodou je chirurgické řešení (kastrace). Spočívá v odebrání vaječníků a dělohy a je definitivním řešením onemocnění, t.j. v budoucnu již nehrozí riziko recidivy.

Obr. 1: normální anatomie močopohlavního aparátu feny

Obr. 2: normální anatomie pohlavního aparátu feny

[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1028" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; margin-left:49pt;margin-top:194.6pt;width:481.3pt;height:270.65pt;z-index:251658240; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text' filled="t"> <v:fill color2="black"></v:fill> <v:imagedata src="file:///C:\Users\METTAT~1\AppData\Local\Temp\OICE_96204540-9143-4995-B15F-DC355A29D058.0\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" croptop="-5f" cropbottom="-5f" cropleft="-2f" cropright="-2f"></v:imagedata> <w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif][if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif][if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1028" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; margin-left:49pt;margin-top:194.6pt;width:481.3pt;height:270.65pt;z-index:251658240; mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text' filled="t"> <v:fill color2="black"></v:fill> <v:imagedata src="file:///C:\Users\METTAT~1\AppData\Local\Temp\OICE_96204540-9143-4995-B15F-DC355A29D058.0\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" croptop="-5f" cropbottom="-5f" cropleft="-2f" cropright="-2f"></v:imagedata> <w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif][if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif] Obr. 3: dvouletá fena labradora. Na obrázku vidíme mírně zvětšený levý děložní roh (černá šipka), a výrazně naplněný pravý děložní roh (červená šipka), cca 7cm průměr. Atypický případ mladé feny, 14 dní po ukončení hárání. Příznaky - mírný výtok bez zápachu, zvýšené pití a močení, zvracení 1x denně po dobu 3 dnů. Pokud dojde k prasknutí dělohy, může pacient uhynout v řádu hodin na sepsi.

[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1029" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; margin-left:50.2pt;margin-top:174.1pt;width:480.6pt;height:270.25pt; z-index:251658240;mso-wrap-distance-left:0;mso-wrap-distance-right:0; mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:text; mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text' filled="t"> <v:fill color2="black"></v:fill> <v:imagedata src="file:///C:\Users\METTAT~1\AppData\Local\Temp\OICE_96204540-9143-4995-B15F-DC355A29D058.0\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" croptop="-5f" cropbottom="-5f" cropleft="-2f" cropright="-2f"></v:imagedata> <w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif][if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]Obr. 4 – Normální děloha. Pro srovnání normální děloha po preventivní kastraci, černé šipky ukazují děložní rohy bez patologických změn. Tuto tloušťku (cca. 5mm) by měla mít v normálním stavu i děloha z obr. 3.

Comments


Doporučené články
Další články
Vyhledávejte podle témat

Pondělí až Pátek   9:00-20:00

Sobota  9:00-15:00
Neděle a svátky     15:00-19:00

z kapacitních důvodů ošetřujeme pouze objednané pacienty

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
RSS Feed
bottom of page